Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
ขอเชิญคณาจารย์เข้าใช้งานระบบ การประกาศรูปแบบการสอนและการสอบ มก.
ประเภท : ข่าวการศึกษา
เริ่มประกาศเมื่อ : 29-06-2563สิ้นสุดเมื่อ : 30-08-2563 อ่าน 244 ครั้ง ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี
 
การประกาศรูปแบบการสอนและการสอบ
เข้าใช้งานที่ระบบ (ตามลิงค์แนบด้านล่าง)
1. อาจารย์ผู้สอนเข้าไปที่เมนู "พิจารณาเปลี่ยนแปลงรายวิชา (อาจารย์ผู้สอน)"
2. เลือกไอคอน "สร้างประกาศ"
3. กรอกรายละเอียดที่ต้องการประกาศให้นิสิตทราบก่อนลงทะเบียนแต่ละรายวิชา เมื่อเรียบร้อยแล้วกดตกลง

ขั้นตอนตารูปที่แนบมาพร้อมนี้
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
เข้าใช้งานระบบ
ขั้นตอนเข้าใช้งานระบบ
กรอกข้อมูล
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140