Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
ประเภท : ข่าวการศึกษา
เริ่มประกาศเมื่อ : 08-07-2563สิ้นสุดเมื่อ : 31-10-2563 อ่าน 2028 ครั้ง ประกาศโดย : สุภัค ถาวรนิติกุล
 
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140