Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๗ อัตรา

ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 15-07-2563สิ้นสุดเมื่อ : 15-09-2563 อ่าน 463 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
สถานที่สาธิตการสอน ตำแหน่งที่ 5 ณ ห้องประชุมเสรี สมพร ทรัพยสาร ชั้น 1 คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงเสน จังหวัดนครปฐม และขอให้ผู้เข้าสาธิตการสอนมารายงานตัวก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที
รายละเอียดตามประกาศที่แนบ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140