Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
โครงการฝึกอบรม การแปรรูปพืชสมุนไพรและพืชอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงการค้า (10-11 ก.ย. 63)
ประเภท : ข่าวบริการวิชาการ
เริ่มประกาศเมื่อ : 16-07-2563สิ้นสุดเมื่อ : 01-09-2563 อ่าน 227 ครั้ง ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี
 
โครงการฝึกอบรม การแปรรูปพืชสมุนไพรและพืชอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงการค้า
ระัหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563
ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน

ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000 บาท ค่าใช้จ่ายนี้ รวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวัน
อาหารว่าง (ไม่รวมค่าที่พัก)

โดย
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ กัด (มหาชน) สาขากำ แพงแสน
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) เลขที่บัญชี 769-275764-1 ชื่อบัญชี โครงการบริการวิชาการศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง และแนบสำเนาใบโอนเงินมาพร้อมใบสมัคร
ส่งได้ทาง line 089-457-4014, 084 447 5004 หรือ E-mail: rdians@ku.ac.th, fagrcnk@ku.ac.th )

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ใบปลิว
รายละเอียดโครงการ
กำหนดการ
ใบสมัคร
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140