Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 03-08-2563สิ้นสุดเมื่อ : 03-09-2563 อ่าน 174 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
รายละเอียดการสอบคัดเลือก

๑. สอบคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตามกำหนดการดังนี้

เวลา ๑๓.๓๐-๑๔.๐๐ น ทดสอบภาคปฏิบัติ

เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์

ณ ห้องประชุมบุหงาสาหรี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน

๒. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140