Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนช่วยเหลือกรณี covid-19 (ยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2563)
ประเภท : ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 05-08-2563สิ้นสุดเมื่อ : 11-08-2563 อ่าน 51 ครั้ง ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี
 
ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ
ติดต่อยืนยันสิทธิ์การรับทุนที่
ฝ่ายกิจการนิสิต งานบริการการศึกษา อาคารคณะเกษตร กำแพงแสน
พร้อมนำเอกสารมาด้วยดังนี้

1.สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต และ สำเนาบัตรประชาชน
(ถ่ายเฉพาะด้านหน้าลงในแผ่นเดียวกัน) จำนวน 1 ฉบับ

2.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร(ไทยพาณิชย์) เท่านั้น จำนวน 1 ฉบับ

***ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2563***

ตรวจสอบรายชื่อตามเอกสารแนบ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
รายชื่อผู้ได้รับทุนช่วยเหลือกรณี covid-19
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140