Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
พันธุ์ข้าว “คิมหันต์” ทนทานต่ออุณหภูมิสูง พันธุ์แรกของประเทศไทย
ประเภท : ข่าวงานวิจัย
เริ่มประกาศเมื่อ : 13-08-2564สิ้นสุดเมื่อ : 31-12-2564 อ่าน 511 ครั้ง ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี
 
พันธุ์ข้าวทนทานต่ออุณหภูมิสูง พันธุ์แรกของประเทศไทย “พันธุ์คิมหันต์”
โดย รศ.ดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน และคณะ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หนังสือรับรองพันธุ์ - ข้าวคิมหันต์
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140