Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
การรับสมัครคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน
ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มประกาศเมื่อ : 20-09-2564สิ้นสุดเมื่อ : 20-10-2564 อ่าน 195 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
ด้วยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
แผนยุทธศาสตร์มก.12ปี
ข้อบังคับการสรรหาคณบดี
แบบการสมัครเข้ารับการสรรหา
แผนการดำเนินการสรรหา
ประกาศรัคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140