Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (บี027) สังกัดภาควิชาโรคพืช (สาขาวิชาโรคพืชที่เกิดจากไวรัส ไวรอยด์)
ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 22-09-2564สิ้นสุดเมื่อ : 22-10-2564 อ่าน 153 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
สาธิตการสอนและสัมภาษณ์ในวันที่ 4 ต.ค.2564 รายละเอียดตามประกาศที่แนบ

***หมายเหตุ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 กรณีผู้สมัครสอบไม่สามารถเดินทางมาสอบ ณ สถานที่สอบที่จัดไว้ได้ (On-site) ขอให้ติดต่อผู้ประสานงาน เพื่อขอรับการสอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ที่คณะฯ กำหนด โดยส่งอีเมลแจ้งความประสงค์มาที่ agrtnr@ku.ac.th หรือ โทร 098-8324655 ก่อนวันสอบคัดเลือกอย่างน้อย 3 วันทำการ***
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140