Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
ชุดทดสอบอินทรียวัตถุในดิน โดย ภาควิชาปฐพีวิทยา
ประเภท : ข่าวงานวิจัย
เริ่มประกาศเมื่อ : 28-09-2564สิ้นสุดเมื่อ : 30-04-2565 อ่าน 208 ครั้ง ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี
 
ชุดทดสอบอินทรียวัตถุในดิน (Soil organic Matter test kit)
- วิเคราะห์ปริมาณอินทรียวัตถุในดินด้วยสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต (KMnO4) (ด่างทับทิม)
- วิเคราะห์ง่าย และได้ผลรวดเร็ว
- สารเคมีไม่เป็นอันตราย
- ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (SOM) ใช้สำหรับคำแนะนำปุ๋ยไนโตรเจน (N) ทำให้จัดการปุ๋ยได้เหมาะสมกับพืช
- อินทรียวัตถุในดินมากใช้ปุ๋ย N น้อย
- อินทรียวัตถุในดินน้อยใช้ปุ๋ย N มาก
จาก “โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559”

โดย
ผศ.ดร.วิภาวรรณ ท้ายเมือง และนางสาวศิริสุดา บุตรเพชร
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ข้อมูลเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
โปสเตอร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140