Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
การขออนุญาตเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อการเรียนการสอน การสอบ ตามมาตรการขอเปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยฯ
ประเภท : ข่าวการศึกษา
เริ่มประกาศเมื่อ : 25-11-2564สิ้นสุดเมื่อ : 31-12-2564 อ่าน 511 ครั้ง ประกาศโดย : สุภัค ถาวรนิติกุล
 
ประกาศแนวปฏิบัติในการเข้าหอพักและเข้าเรียนในห้องเรียนสำหรับนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสนนิสิตเข้าหอพักในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และเข้าเรียนในห้องเรียน (onsite) ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต้องลงทะเบียนเข้าพื้นที่ในระบบลงทะเบียนเข้าพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่ลิงก์ https://itservice.kps.ku.ac.th/covid-entryformนิสิตสามารถลงทะเบียนเข้าพื้นที่ผ่านระบบได้ตลอดเวลา ไม่จำกัดระยะเวลา แต่พิจารณาอนุมัติจากเอกสารผลการตรวจ ATK ถูกต้อง และผลไม่เกิน 3 วันก่อนเดินทางเข้ามาในพื้นที่

กรณีนิสิตที่มีผลการตรวจเกิน 3 วันก่อนเดินทางเข้ามาในพื้นที่ ให้นิสิตดำเนินการขอผลตรวจใหม่ หรือ เดินทางเข้ามาภายในช่วงวันที่ผลการตรวจยังไม่หมดอายุ

นิสิตขอรับ ATK และตรวจได้ด้วยตนเอง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เว็บสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่ลิงก์ https://bit.ly/3xlloVKช่องทางการติดต่อเรื่องระบบลงทะเบียนเข้าพื้นที่สำหรับนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน สามารถสอบถามมายัง Facebook fanpage คณะเกษตร กำแพงแสน หรือ Line ID : agr_eduservหมายเหตุ

1. เจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบในระบบลงทะเบียนขอเข้าพื้นที่ในระบบให้ทุกวัน

2. นิสิตตรวจสอบสถานะได้ตลอดเวลาในระบบที่ลงทะเบียนไว้

2. ในการเข้าหอพัก หรือ ห้องเรียน จะต้องให้นิสิตแสดงหลักฐานการอนุมัติการเข้าพื้นที่ ให้กับหอพัก หรือ อาจารย์ประจำวิชาก่อนเข้าเรียน

3. เมื่อเปิดเรียนกระทรวงสาธารณสุขจะสุ่มตรวจในห้องเรียนโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
แนวปฏิบัติในการเปิดสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ประจําภาคปลาย ปีการศึกษา 2564ฯ
ระบบลงทะเบียนเข้าพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ตัวอย่างหลักฐานผลการตรวจ ATK "หมอพร้อม"
ขั้นตอนลงทะเบียนรับ ATK ผ่าน "เป๋าตัง"
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140