Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าศึกษารายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
ประเภท : ข่าวการศึกษา
เริ่มประกาศเมื่อ : 28-11-2564สิ้นสุดเมื่อ : 15-12-2564 อ่าน 60 ครั้ง ประกาศโดย : สุภัค ถาวรนิติกุล
 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าศึกษารายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ธันวาคม 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงก์
https://www.grad.ku.ac.th/app_predegree64_f2/
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
รายละเอียดการรับสมัคร
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140