Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
เชิญสมัครเข้าร่วม "อบรมการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 61"
ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มประกาศเมื่อ : 23-06-2565สิ้นสุดเมื่อ : 30-08-2565 อ่าน 250 ครั้ง ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี
 
โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 61

ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2565
ณ ห้องประชุมนนทรีสีทอง ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
- บุคคลทั่วไป เกษตรกร บริษัท/ห้างร้าน หน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ
- ผู้เข้าอบรมทุกท่านต้องส่งหรือแสดงผลการตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK หรือ (Antigen test kit ) ก่อนเข้ารับการฝึกอบรมหรือมีเอกสารรับรองปลอดจากเชื้อโควิด-19 ภายใน 24 ชั่วโมง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โทร.034-351399 ต่อ 440
มือถือ 083-3155018
โทรสาร. 034-351392
E-mail rdisrj@ku.ac.th

ดาวน์โหลดใบสมัครตามเอกสารแนบ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ใบสมัคร
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140