Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2565 หลักสูตร "การผสมเทียมโค" รุ่นที่ 14
ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มประกาศเมื่อ : 24-06-2565สิ้นสุดเมื่อ : 15-07-2565 อ่าน 62 ครั้ง ประกาศโดย : ภาควิชาสัตวบาล 
 
เปิดสมัครผู้สนใจเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2565 หลักสูตร "การผสมเทียมโค" รุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2565 ณ ฟาร์มโคนมและโคเนื้อ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสนรายละเอียดเพิ่มเติม: เอกสารแนบ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2565 หลักสูตร "การผสมเทียมโค" รุ่นที่ 14
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140