Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อการค้า" รุ่นที่ 13
ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มประกาศเมื่อ : 24-06-2565สิ้นสุดเมื่อ : 10-08-2565 อ่าน 42 ครั้ง ประกาศโดย : ภาควิชาสัตวบาล 
 
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อการค้า" รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม 2565 ณ ฟาร์มแพะแกะ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

รายละเอียดเพิ่มเติม: เอกสารแนบ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อการค้า" รุ่นที่ 13
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140