Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
เชิญสมัครเข้าร่วม อบรมหลักสูตร "การเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อการค้า" รุ่นที่ 13
ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มประกาศเมื่อ : 28-06-2565สิ้นสุดเมื่อ : 10-08-2565 อ่าน 26 ครั้ง ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี
 
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อการค้า" รุ่นที่ 13
วันที่ 16-18 สิงหาคม 2565
ณ ฟาร์มแพะแกะ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
----------------------
ค่าลงทำเบียน 3,500 บาท/ท่าน
ไม่รวมค่าที่พัก***
รับเพียง 20 ท่าน เท่านั้น
----------------------
ช่องทางรับสมัคร Line official ID : @jun6717h
ติดต่อสอบถาม
1.นางสาวทัสนันทน์ หงสะพัก โทร.065-949-3564
2.นายลักษณ์ เพียซ้าย โทร: 081-880-8360
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140