Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
กำหนดการและข้อปฏิบัติในการสมัครเข้าอยู่หอพัก สำหรับนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 รหัส 59 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มประกาศเมื่อ : 27-06-2559สิ้นสุดเมื่อ : 09-07-2559 อ่าน 1046 ครั้ง ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี
 
1. เปิดจองหอพักผ่านอินเตอร์เน็ต ในวันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2559 โดยจะเปิดให้จองตั้งแต่เวลา 09.00 น.ของวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 และปิดระบบการจองในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 ที่ http://158.108.196.58/KU_KPS_Dormitory

2. เมื่อจองหอพักเสร็จเรียบร้อย ให้พิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก(Bill payment) แล้วไปชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2559 หากพ้นกำหนดนี้ ถือว่าสละสิทธิ์ โดยรายชื่อของนิสิตจะถูกคัดออกจากระบบการจอง
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ติดตามข่าวสาร งานหอพัก มก.กพส.
อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก และรายละเอียดเพิ่มเติ่ม
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140