Home |  Login  
       
 
หน้าแรก  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบประชาสัมพันธ์คณะเกษตร กำแพงแสน
กรุณาอ่านข้อกำหนดก่อนฝากข่าวกับคณะเกษตร กำแพงแสน
หากมีข้อสงสัยติดต่อผู้ดูแลระบบ agrdmd@ku.ac.th โทร.3307
 
การฝากกิจกรรม/ผลงานเด่น จัดการ
ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาข่าว หากข่าวที่ท่านส่งมามีรายละเอียดไม่ครบถ้วนหรือมีความไม่เหมาะสม
ผู้ดูแลระบบจะไม่ประชาสัมพันธ์ข่าวนั้นๆ
 
การฝาก Slide Show จัดการ
ประเภทไฟล์ที่รองรับ คือ jpg หรือ png
ขนาด Slide จะต้องเท่ากับ 1600x640 pixel
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
บุคคล/ผลงานสร้างชื่อเสียง
Slide Show
 
 
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140