Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > กิจกรรม/ผลงาน  
ขอแสดงความยินดีกับ นางอุทัยวรรณ ด้วงเงิน ได้รางวัลเกียรติยศ ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม
เริ่มประกาศเมื่อ : 18-04-2562สิ้นสุดเมื่อ : 30-12-2562
 
ขอแสดงความยินดีกับ นางอุทัยวรรณ ด้วงเงิน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัยชำนาญการ สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นระดับชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2561 รางวัลเกียรติยศ ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม ในผลงาน “การปรับปรุงพันธุ์กระเจี๊ยบแดงกำแพงแสน” จาก ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)

ซึ่งได้เข้ารับรางวัล เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องไทรเงิน กระบี่รีสอร์ท จังหวัดกระบี่
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://agri.kps.ku.ac.th/News/newsagri/news_detail.php?NewsP_ID=1665
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
บุคคล/ผลงานสร้างชื่อเสียง
Slide Show
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140