เกี่ยวกับสาขา
     หลักสูตร
     คำอธิบายรายวิชา
     แผนการศึกษา
     ทำเนียบรุ่น
     ดาวน์โหลด
     ติดต่อสาขา
 
 
 
   
   
 
Thursday, November 18, 2010 10:44
   ไม่พบข่าว
 
   ไม่พบข่าว
 
   ไม่พบข่าว
 
โครงการพัฒนาค่ายผู้นำนิสิต ประจำปี 2554
โครงการทัศนศึกษาและดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ณ บริษัท เจียไต๋ จำกัด และปราสาทเมืองสิงห์ จ.กาญจนบุรี
ทำบุญเลี้ยงพระและงานคืนสู่เหย้าชาวเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรครั้งที่ 5
โครงการพัฒนาคุณภาพนิสิต "ร่วมใจผูกพัน สานสัมพันธ์พี่น้อง Biot"
 
 
 
 
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
โทรศัพท์ : 034-281636 โทรสาร : 034281636 ต่อ 208
Email : agbiotech@ku.ac.th
(ติดต่อสอบถามวันเวลาราชการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.)