หน้าแรก แบบฟอร์ม/รายงาน คู่มือ ติดต่อ  
 
 
 
ลงชื่อเข้าใช้งาน
 
การใช้งานระบบนโยบายและแผน
บุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน ให้ใช้ชื่อบัญชีจาก
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะเกษตร กำแพงแสน
 
 
 
   
ชื่อบัญชีผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
ลืมบัญชีผู้ใช้งาน
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยนโยบายและแผน งานแผนและวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
พัฒนาระบบโดย น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน