วารสารเกษตรอภิรมย์
  เรือนเกษตรอภิรมย์
  การเสนอผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
  เทคโนเกษตร
     
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   เปิดรับสมัครและลงทะเบียน โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "วิทยาการองุ่น รุ่นที่ 1" (หลักสูตรใหม่) ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน
   อบรมหลักสูตร "การแปรรูปน้ำนมแพะเพื่อเพิ่มมูลค่า" รุ่นที่ 5
   วันที่ 9-10 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร คุณภาพผักและผลไม้สด รุ่นที่ 1
   วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการคัดเลือกและผสมพันธุ์พืชเบื้องต้น สำหรับมือสมัครเล่น รุ่นที่ 1 (หลักสูตรใหม่)
   วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการผลิตฝรั่งเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 9
ดูข่าวงานบริการวิชาการทั้งหมด...............
 
 
 
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน