.

ประชาสัมพันธ์

- – - – - – - – - – - – - – - – - -

ประชามสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาประฤดูใบไม้ผลิ ปีการศึกษา 2557 จาก Shinshu University ประเทศญี่ปุ่น รายละเอียดตามลิ้ง…

เอกสารเผยแพร่จากผลงานวิจัย กลีเซอรอล : หนึ่งพลังงานทางเลือกเพื่อการผลิตอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว โดย ผศ. ดร. ยุวเรศ เรืองพานิช และ อ.พิเชษฐ ศรีบุญยงค์

Dr.HERRY S.SHINKOI มอบทุนการศึกษา ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ข้อมูลเพิ่มเติม>>>

นายภานุงพงศ์ จีระธรรมเสถียร นิสิตภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตรกำแพงแสน ได้รับการยกย่องและประกาศเกียรติคุณ ให้เป็นนิสิตที่มีผลงานดีเด่น ด้านความประพฤติ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 ระดับมหาวิทยาลัย ข้อมูลเพิ่มเติม>>>

รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา ข้อมูลเพิ่มเติม>>>

ลิ้งดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการนิสิต

 

ข่าวทุนและรับสมัครงาน

-ทุนการศึกษาจากสมาคมราชกรีฑาสโมสรนิสิตที่สนใจให้ส่งใบสมัครที่ ผศ.ดร.อรประพันธ์  ส่งเสริม ภายในวันศุกร์ที่ 21 ธ.ค. 2555

ข่าวงานวิจัยและงานบริการวิชาการ

- เอกสารเผยแพร่จากผลงานวิจัย กลีเซอรอล :  หนึ่งพลังงานทางเลือกเพื่อการผลิตอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว โดย ผศ. ดร. ยุวเรศ เรืองพานิช และ อ.พิเชษฐ ศรีบุญยงค์

- บริการวิเคราะห์อาหารสัตว์ (more…)

ภาพกิจกรรม

- ประมวลภาพงานกอล์ฟ “สัตวบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 4″  เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2556 ณ สนามกอล์ฟยูนิแลนด์ จ. นครปฐม
http://agri.kps.ku.ac.th/animal/ansc2013/golf4-56/golfpic56.jpg (more…)