งานบริการวิชาการ

บริการวิเคราะห์อาหารสัตว์

เนื่องจากทางห้องปฏิบัติการ มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการชำระค่าบริการ
จึงขอความกรุณาผู้ใช้บริการ ชำระค่าบริการโดยโอนเงินเข้าบัญชี ม.เกษตรศาสตร์
หรือโทรสอบถามรายละเอียดการชำระเงินได้ที่
*** โทร 034-351892 ต่อ 113โทรสาร 0-3428-1428
โทรภายใน 3427-30 ต่อ 113

ใบส่งตัวอย่างวิเคราะห์อาหารสัตว์

>>>PDF file<<<

>>>WORD file<<<

ใบส่งตัวอย่างเสริม

>>>PDF file<<<

>>>WORD file<<<

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์และค่าบริการ

http://agri.kps.ku.ac.th/animal/animalscience/wp-content/uploads/2019/06/FeedLabPromote2562_1.jpg

http://agri.kps.ku.ac.th/animal/animalscience/wp-content/uploads/2019/06/FeedLabPromote2562_4.jpg

http://agri.kps.ku.ac.th/animal/animalscience/wp-content/uploads/2019/06/FeedLabPromote2562_3.jpg

ใบส่งตัวอย่างวิเคราะห์อาหารสัตว์

>>>PDF file<<<

>>>WORD file<<<

ใบส่งตัวอย่างเสริม

>>>PDF file<<<

>>>WORD file<<<