งานบริการวิชาการ

บริการวิเคราะห์อาหารสัตว์

เนื่องจากทางห้องปฏิบัติการ มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการชำระค่าบริการ
จึงขอความกรุณาผู้ใช้บริการ ชำระค่าบริการโดยโอนเงินเข้าบัญชี ม.เกษตรศาสตร์
หรือโทรสอบถามรายละเอียดการชำระเงินได้ที่
*** โทร 034-351892 ต่อ 113
โทรสาร 0-3428-1428
โทรภายใน 3427-30 ต่อ 113