หน้าแรก |  หน่วยงาน |  ผลงานทางวิชาการ |  เพิ่มพูนวิชาการ |  บริการวิชาการ |  ผู้บริหาร   
 เข้าระบบ |  ออกจากระบบ 
  บุคลากร
หน่วยงาน
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางสนับสนุน
วิชาการ
ระดับการศึกษา
สาขาเชี่ยวชาญ
ค้นหา
  ลงชื่อเข้าระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  ข้อมูลการเข้าใช้
ชื่อ : Guest
สถานะ : User
 
 
ผลสำรวจภาพรวมความสุขของบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน
HAPPINOMETER ความสุขวัดเองก็ได้
ผลคะแนนแต่ละด้าน
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 73 คน
Happy Body : สุขภาพดี 72.35 Happy
Happy Relax : ผ่อนคลายดี 65.32 Happy
Happy Heart : น้ำใจดี 73.41 Happy
Happy Soul : จิตวิญญาณดี 77.08 Very Happy
Happy Family : ครอบครัวดี 74.86 Happy
Happy Society : สังคมดี 69.00 Happy
Happy Brain : ใฝ่รู้ดี 73.42 Happy
Happy Money : สุขภาพเงินดี 66.15 Happy
Happy Work Life (Happy Plus) : การงานดี 70.14 Happy
     
 
พัฒนาระบบโดย : น.สดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
ปรับปรุงล่าสุด 22-07-2554