หน้าแรก  |   KM คืออะไร  |   ประชุม/อบรม  |   ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ  |   คณะทำงาน KM  
   ด้านการเรียนการสอน  
   ด้านการวิจัย  
   ด้านบริการวิชาการ  
   ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
   ด้านบริหารจัดการ  
 
 
 
 
การจัดการความรู้
การจัดการความรู้ < ด้านการวิจัย
 
เพิ่มหัวข้อความรู้ 
  [ ชื่อเรื่อง ] [ โดย ] [ เมื่อ ] [อ่าน] [ตอบ]
 
 การวิจัยจากงานประจำ (R2R) สำหรับสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา  ธีรนนท์ รัตนดิลก  2020-05-23 16:55:19  57  0
 การวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงความรู้ หัวข้อ การใช้ประโยชน์จากพลาสมาเพื่อการเกษตร โดย ผศ.ดร.ศุภชัย อำคา ภาควิชาปฐพีวิทยาคณะเกษตร กำแพงแสน  ธีรนนท์ รัตนดิลก  2017-07-20 14:44:04  335  0
 การใช้ประโยชน์จากพลาสมาเพื่อการเกษตร  อมรรัตน์ ศรีละออ  2017-06-02 15:44:25  238  1
 One hundred important questions facing plant science research.  รศ.ดร.ยงยุทธ โอสถสภา  2013-03-01 09:45:40  559  1
ทั้งหมด 4 รายการ
หน้า 1 / 1 [ 1 ]
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสร์ วิทยาเขตกำแพงแสน