Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
คณะอาจารย์และนักเรียน รร.วัดสระพัง เข้าชมนิทรรศการ “ศาสตร์ของแผ่นดิน”
สถานที่ : ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
จัดเมื่อวันที่ : 21-11-2559เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 คณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนวัดสระพัง จำนวน 80 คน เข้าชมนิทรรศการ “ศาสตร์ของแผ่นดิน” โดยมีเจ้าหน้าที่ของคณะฯ ให้การต้อนรับและบรรยาย ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140