Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
คณะเกษตร กำแพงแสน ประดับต้นดาวเรือง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้
สถานที่ : คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 06-10-2560เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
คณะเกษตร กำแพงแสน ประดับต้นดาวเรืองบริเวณลานด้านหน้าคณะ ซึ่งเป็นต้นดาวเรืองพันธุ์ลูกผสมเทวี จำนวน 1,500 ต้น เพื่อให้ออกดอกบานสะพรั่งในช่วงวันที่ 25-26 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้

ต้นดาวเรืองที่ใช้นั้น ได้รับการดูแลโดย นิสิตชั้นปีที่ปี 1 คณะเกษตร กำแพงแสน KU77 วิชาฝึกงาน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140