Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนิสิตฯ ให้โอวาทนักกีฬา ที่จะไปแข่งขัน ประเพณี 4 จอบ ครั้งที่ 35
สถานที่ : ณ ลานหน้าคณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 03-01-2561เวลา : 15.30 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 3 มกราคม 2561 รศ.ดร. สมิต ยิ้มมงคล รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนิสิตและศิลปวัฒนธรรม กล่าวให้โอวาทแก่ตัวแทนนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 52 คน ที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬา ในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 35 กับมหาวิทยาลัยภาคี จำนวน 12 แห่ง ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-10 มกราคม 2561 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักกีฬาทุกคน ณ ลานหน้าคณะเกษตร กำแพงแสน

ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ แข็งขันให้เต็มความสามารถอย่างมีน้ำใจนักกีฬา และคว้าชัยชนะกลับมาฝากพวกเรา

รายละเอียดงาน : http://4jobb35.tsu.ac.th
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140