Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา และโรงเรียนศาลาตึกวิทยา
สถานที่ : โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา และโรงเรียนศาลาตึกวิทยา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
จัดเมื่อวันที่ : 24-01-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 24 มกราคม 2561 คณะเกษตร กำแพงแสน นำโดย ผศ.ดร. เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะเกษตร กำแพงแสน ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา และโรงเรียนศาลาตึกวิทยา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140