Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร้านครุยสุพรรณ มอบทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษา
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 01-05-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ ดร. ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนิสิตและศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ รับมอบทุนการศึกษาจาก ร้านครุยสุพรรณ โดย คุณเจริญศรี กิจจารุวงษ์ เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่นิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140