Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการแปรรูป แคปหมู ไส้กรอกเปรี้ยว ไส้กรอกเวียนนา และ ลูกชิ้นโครงการ 3 ประสาน
สถานที่ : ณ ตำบลทรายมูล จังหวัดยโสธร
จัดเมื่อวันที่ : 07-06-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 6-7 มิถุนายน 2561 คณะเกษตร กำแพงแสน โดย ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้ความร่วมมือกับ โครงการ 3 ประสาน; CSR ร่วมกัน ระหว่าง คณะเกษตร กำแพงแสน, บริษัท CPF ประเทศไทย จำกัด มหาชน และ กลุ่มแม่บ้านตำบลทรายมูล จังหวัดยโสธร จัดโครงการแปรรูป แคปหมู ไส้กรอกเปรี้ยว ไส้กรอกเวียนนา และ ลูกชิ้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้เเละเพิ่มมูลค่าเนื้อสุกร ให้เป็นเเนวทางในการประกอบอาชีพ
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140