Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2561
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 28-06-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 18-28 มิถุนายน 2561 คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติภาคกลาง และ ในนาม “สีเหลือง” ร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2561 มีการแข่งขันทั้งหมด 10 ชนิดกีฬา ดังนี้ 1) เปตอง 2) แบดมินตัน 3) ตะกร้อ 4) วิ่งเพื่อสุขภาพ 5) กอล์ฟ 6) วอลเลย์บอล 7) ฟุตบอล 11 คน 8) กีฬาฮาเฮ 9) แอโรบิก (มาราธอน) แอโรบิก (ทีม) 10 ) เรือพาย มีพิธีเปิดและปิดงานเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 โดย “สีเหลือง” ได้รับถ้วยรางวัล 3 ประเภท ได้แก่
- รางวัลชนะเลิศ - กีฬาเซปักตะกร้อ
- รางวัลชนะเลิศ – กีฬาฮาเฮ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 – ประกวดขบวนพาเหรด

สรุปผลการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา:
http://www.kps.ku.ac.th/v8/images/jeen/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%AC%E0%B8%B2.pdf
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140