Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 มก. กพส. ณ วัดห้วยม่วง
สถานที่ : ณ วัดห้วยม่วง ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
จัดเมื่อวันที่ : 18-07-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ผศ.ดร. ศศิธร นาคทอง รองคณดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ดร.ศุภชัย อำคา รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ณ วัดห้วยม่วง ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140