Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ผู้บริหารห้างบลูพอร์ต เข้าพบคณบดีเพื่อปรึกษาความร่วมมือทางบริการวิชาการ
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 4 คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 06-09-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 6 กันยายน 2561 คุณนฤวรรณ พินิจ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสการตลาด สาขาบลูพอร์ต และผู้ติดตาม เข้าพบ รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือทางบริการวิชาการ ณ ห้องประชุม 4 คณะเกษตร กำแพงแสน โดยเชิญให้คณะส่งนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมประกวดจัดดอกไม้ ภายใต้หัวข้อ “รักนะหัวหิน” ในโอกาสครบรอบ 2 ปี ห้างบลูพอร์ต ระหว่างวันที่ 15-23 ตุลาคม 2561 ณ ห้างบลูพอร์ต อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140