Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สารสกัดธรรมชาติในการสร้างตำรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 20-09-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 20 กันยายน 2561 หน่วยประสานงานวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้สารสกัดธรรมชาติในการสร้างตำรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร” ให้แก่นิสิตและบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน ที่สนใจ วิทยากรโดย คุณภคพร สาทลาลัย นักวิจัย ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ บรรยายในหัวข้อ การสกัดสารจากพืชสมุนไพร (น้ำมันตะไคร้หอม, ยูคาลิปตัส) สูตรโลชั่นกันยุง/แมลง และ คุณวรภพ นิ่มปลื้ม ที่ปรึกษาให้กับบริษัทเครื่องสำอางหลายแห่งทั้งในและต่างประเทศ บรรยายในหัวข้อ เจลลดการอักเสบและการแพ้ ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ (ตำลึง, พลู, พริก, บัวบก) และการลงมือปฏิบัติการผลิต ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140