Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ผู้แทนกลุ่มแม่บ้านสตรีมุลลิม เข้าศึกษาดูงานด้านพืชสัตว์
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 19-10-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ผู้แทนกลุ่มแม่บ้านสตรีมุลลิม บ้านยือลาแป ต.สุวารี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส และคณะ จำนวน 12 คน จากโครงการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการส่งเสริมอาชีพและหารายได้เลี้ยงครอบครัว และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เข้าศึกษาดูงานด้านการปลูกพืชผัก การเลี้ยงแพะ-แกะ และการแปรรูปผลิตผลจากสัตว์ ยังคณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140