Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
งานเลี้ยงต้อนรับ เนื่องในโครงการงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 37
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 09-01-2563เวลา : 18.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
คณะเกษตร กำแพงแสน จัดงานเลี้ยงต้อนรับคณาจารย์และนิสิตตัวแทนจากคณะเกษตร กำแพงแสน ที่เข้าร่วมแข่งขันงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 37 โดย นายวราวุฒิ ราชสงค์ ประธานโครงการประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 37 กล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวแสดงความยินดี นายณัฐวุฒิ คงตะโก นายกสโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวขอบคุณอาจารย์ผู้ฝึกซ้อมและนิสิตนักกีฬา นิสิตนักกีฬาแนะนำตัวเอง และรับประทานอาหารร่วมกัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pg/agrkps/photos/?tab=album&album_id=2666967550057349
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140