Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ค่ายวิทยาศาสตร์ในหัวข้อ กีฏวิทยาและจุลชีวัน
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 12-03-2563เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
โครงการจัดตั้งภาควิชานวัตกรรมอาหารปลอดภัย คณะเกษตร กำแพงแสน จัดค่ายวิทยาศาสตร์ในหัวข้อ กีฏวิทยาและจุลชีวัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนกวดวิชาสร้างศิลป์ จำนวน 16 คน ในระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2563 ณ คณะเกษตร กำแพงแสน มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและการเรียนรู้หลากหลาย ให้เด็กๆ ได้ลงมือปฏิบัติ และกิจกรรมสันทนาการ โดยได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ, ภาควิชากีฏวิทยา, ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม และศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม (โดมแมลง) เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ มีพิธีปิดโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศศิธร นาคทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวปิดโครงการ และมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่ร่วมโครงการ

ดูภาพเพิ่มเติมดังลิงค์แนบ
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pg/agrkps/photos/?tab=album&album_id=2791073194313450
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140