Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
การบรรยาย เรื่อง "บิวท์ให้รู้ ก้าวสู่ Sicial Innovator รุ่นใหม่"
สถานที่ : ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 02-10-2563เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ผศ.ดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ ให้การต้อนรับทีมงานจากโครงการ NISSAN แค่ใจก็เพียงพอ 2563 นำโดย คุณฐายิกา จันทร์เทพ นักส่งเสริมนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และคุณชยภัค ลายสุวรรณ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายสื่อสารผลิตภัณฑ์ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้ามาบรรยาย เรื่อง "บิวท์ให้รู้ ก้าวสู่ Sicial Innovator รุ่นใหม่" ให้แก่นิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อสร้างแรงบรรดาลใจ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และเชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการ มีนิสิตที่สนใจเข้าฟังจำนวนมาก ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140