Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ต้อนรับกลุ่มนักเรียนที่ได้รับเลือกทำโครงงานวิทยาศาสตร์ กับบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ปี 2565
สถานที่ : ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 19-10-2565เวลา : 10.30 น. ประกาศโดย : ภาควิชาพืชไร่นา   
 
วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 ดร.ยี่โถ ทัพภะทัต นักวิจัย จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช. และทีมผู้จัดโครงการบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. พร้อมด้วยนักเรียนชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จ.นครนายก และโรงเรียนชลราษฎรอำรุง จ.ชลบุรี ที่ได้รับคัดเลือกทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ร่วมกับบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ปี 2565 เข้าดูงานที่ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตรกำแพงแสน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิวา พาโคกทม หัวหน้าภาควิชาพืชไร่ ให้การตอนรับและพาเยี่ยมชมภาควิชาพืชไร่นา และแปลงทดลองของภาควิชาพืชไร่นา
รายละเอียดเพิ่มเติม
2022-10-20 16:19:39
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140