Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โรงเรียนเกษตรอภิรมย์ รุ่นที่ 2 เก็บเกี่ยวผักสลัด-ทำสลัดผัก
สถานที่ : ณ โรงเรียนเกษตรอภิรมย์ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 21-10-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ผู้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนเกษตรอภิรมย์ ช่วยกันเก็บเกี่ยวผลผลิต “ผักสลัด” จากนั้น นำผลผลิตมาแปรรูปเป็นสลัดผัก และสลัดโรล โดย นางสาวปฐมา แทนนาค นักวิจัย เป็นวิทยาการสาธิตการผลิตน้ำสลัดรูปแบบต่างๆ ณ โรงเรียนเกษตรอภิรมย์ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140