Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ต้อนรับคณาจารย์จาก Uni. of the Philippines at Los Baños
สถานที่ : ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 07-02-2566เวลา : 10.30 น. ประกาศโดย : ภาควิชาพืชไร่นา   
 
ด้วยคณาจารย์จาก Uni. of the Philippines at Los Baños ได้เข้าเยี่ยมชมภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี ผศ.ดร.ทิวา พาโคกทม หัวหน้าภาควิชาพืชไร่นา พร้อมด้วยคณาจารย์ภายในภาควิชาฯ ผศ.ดร.คัทลียา ฉัตร์เที่ยง ผศ.ดร.วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์ และ ผศ.ดร.ดร.จำเนียร ชมภู ให้การต้อนรับ และจัดประเด็นหารือในเรื่อง หลักสูตรและรายวิชาที่เปิดสอนด้านวัชพืช รูปแบบการเรียนการสอน รวมถึงเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ห้องการเรียนการสอน และเรือนทดลองงานวิจัยฯ
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140