Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการ “คณะเกษตร กำแพงแสน ขอเป็น 1 พลัง ของ มก. ร่วมปลูกป่า 788 ไร่ ในปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3”
สถานที่ : ณ สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จัดเมื่อวันที่ : 23-05-2567เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร คณะเกษตร กำแพงแสน ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสร่วมปลูกต้นไม้โครงการ “คณะเกษตร กำแพงแสน ขอเป็น 1 พลัง ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมปลูกป่า 788 ไร่ ในปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3” โดยปลูกต้นจันทน์หอม มะริด และรวงผึ้ง ณ สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140