Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมโครงการแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ 2559
สถานที่ : ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 15-09-2559เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ผศ.ดร.เสกสม อาตมางกูร คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน คณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ในโครงการมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2559 จากวันที่ภาคเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีผู้เกษียณอายุราชการจากคณะเกษตร กำแพงแสน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 11 ท่าน ในวันที่ 15 กันยายน 2559
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140