Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 06-12-2566 ]งานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6 ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น
[ 06-12-2566 ]อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเลี้ยงแพะเนื้อและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อแพะ”
[ 05-12-2566 ]กิจกรรมเทิดพระเกียรติ “วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวง ร.9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ” ประจำปี 2566
[ 05-12-2566 ]ต้อนรับคณาจารย์จาก คณะเกษตร มก. Champasak University และ Hue University of Agriculture and Forestry
[ 05-12-2566 ]งานประกวดแพะแกะเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 13
[ 03-12-2566 ]พิธีเปิดงานมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลการเกษตรไทย 2566 (ThaiTAM 2023)
[ 03-12-2566 ]นิสิตภาควิชาพืชสวน คว้า 4 รางวัล จากงาน Orchid Expo งานเกษตรกำแพงแสน 2023
[ 28-11-2566 ]งานแสดงความยินดี บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565
[ 28-11-2566 ]รับมอบทุนการศึกษา บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
[ 27-11-2566 ]หารือเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการผลิตไม้ผลที่มีมูลค่าสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพื
[ 27-11-2566 ]MOU การศึกษาระหว่างคณะเกษตร กำแพงแสน มก.กับจังหวัดน่าน และ คณะเกษตร กำแพงแสน กับ 61 รร.เครือข่าย
[ 23-11-2566 ]รับฟัง "การให้คำปรึกษา ครั้งที่ 7 (KU GROW)"
[ 23-11-2566 ]ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ครบรอบ 19 ปี
[ 22-11-2566 ]โครงการประชุมสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 21-11-2566 ]ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ณ วัดคลองตัน
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140