Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 02-02-2560 ]ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ในวาระครบรอบ 74 ปี แห่งการสถาปนา มก.
[ 27-01-2560 ]สอบสัมภาษณ์โควตาพิเศษ-สำหรับบุตรเกษตรกร ประจำปี 2560
[ 23-01-2560 ]ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Niigata University ประเทศญี่ปุ่น
[ 20-01-2560 ]ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ 100 วัน) รัชกาลที่ 9
[ 14-01-2560 ]ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
[ 10-01-2560 ]จัดการประชุมการทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 4 ปี (พ.ศ. 2560-2563) คณะฯ
[ 09-01-2560 ]ร่วมแนะแนวหลักสูตร กับโครงการแนะแนวสัญจร ณ โรงเรียนท่ายางวิทยา และ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
[ 05-01-2560 ]ร่วมแนะแนวหลักสูตร กับโครงการแนะแนวสัญจร ณ โรงเรียน หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
[ 19-12-2559 ]โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ณ โรงเรียนวัดศาลาตึก
[ 11-12-2559 ]ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2559
[ 10-12-2559 ]งานประกวดโคเนื้อ ครั้งที่ 26 ในงานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน 59
[ 09-12-2559 ]การแข่งขันคล้องโคและสะบัดแส้ ในงานเกษตรกำแพงแสน 59
[ 09-12-2559 ]ร่วมส่งผลงาน-การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13
[ 06-12-2559 ]การแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อ "จดหมายเหตุวันดินโลก"
[ 06-12-2559 ]งานประมูลสุกรพันธุ์ รุ่นที่ 42 ในงานเกษตรกำแพงแสน 59
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140