Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 30-09-2559 ]มอบแจกันดอกไม้วันคล้ายวันสถาปนาสถานีวิจัยประมงกำแพงแสน ครบรอบปีที่ 15
[ 28-09-2559 ]มอบแจกันดอกไม้วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 23 ปี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
[ 23-09-2559 ]ร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิต “นนทรีสีทอง’59”
[ 22-09-2559 ]ร่วมฟังการบรรยายด้านการเกษตรโดยผู้เชี่ยวชาญจาก University of Miyazaki
[ 21-09-2559 ]รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
[ 17-09-2559 ]เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า รุ่นที่ 3
[ 16-09-2559 ]ร่วมงาน รวงทอง... ลาทุ่ง 59 คณะเกษตร มก.
[ 16-09-2559 ]โครงการสัมมนาการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เรื่อง “ความเสี่ยง... ภัยคุกคามหรือโอกาส”ฯ
[ 15-09-2559 ]ร่วมโครงการแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ 2559
[ 14-09-2559 ]โครงการรวมพลังใจ สานรัก และผูกพัน
[ 14-09-2559 ]ให้การต้อนรับนิสิตแลกเปลี่ยนจาก Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น
[ 13-09-2559 ]บ.เอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด เยี่ยมชมภาควิชาเกษตรกลวิธาน
[ 12-09-2559 ]ร่วมโครงการ Model UN conference 2016
[ 08-09-2559 ]ต้อนรับนิสิตแลกเปลี่ยนจาก Meiji University ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงาน
[ 07-09-2559 ]ต้อนรับนิสิตแลกเปลี่ยนจาก Okayama University ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงาน
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140