Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 08-09-2558 ]โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ 2558
[ 07-09-2558 ]สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
[ 07-09-2558 ]คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมกับ สวทน. จัดโครงการ “ค่ายนักปรับปรุงพันธุ์พืชรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 4”
[ 04-09-2558 ]โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เข้าศึกษาดูงานศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
[ 04-09-2558 ]คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงอุดมศึกษา เข้าศึกษาดูงานศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ
[ 02-09-2558 ]มอบแจกันดอกไม้วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 22 ปี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
[ 02-09-2558 ]โครงการค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร รุ่นที่ 9
[ 28-08-2558 ]งานสัมมนา “ธุรกิจมะพร้าวน้ำหอม...หนึ่งเดียวของไทยจากไร่นาสู่ตลาดโลก”
[ 26-01-2557 ]โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2556
[ 14-01-2557 ]งานเลี้ยงขอบคุณนิสิตนักกิจกรรม
[ 07-01-2557 ]ให้การต้อนรับคณะจาก Iowa State University
[ 03-01-2557 ]ผู้บริหารเข้าสวัสดีปีใหม่ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
[ 25-12-2556 ]ร้อยดวงใจสู่ความสุขสดใส ประจำปี 2557
[ 18-12-2556 ]ประชุมรับฟังแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 17-12-2556 ]International Student Forum ครั้งที่ 10
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140