Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 09-04-2553 ]ภาพกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2553
[ 01-04-2553 ]พิธีเปิด-ปิดงานกีฬาบุคลากรภายในวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2553
[ 18-03-2553 ]ประมวลภาพวันสถาปนาคณะเกษตร กำแพงแสน ครบรอบ 7 ปี วันที่ 18 มีนาคม 2553
[ 04-03-2553 ]พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
[ 06-02-2553 ]โครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตชั้นปีที่ 4 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553
[ 02-02-2553 ]คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร
[ 20-01-2553 ]โครงการดุริยางค์ศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2553
[ 04-12-2552 ]การแข่งขันจัดสวนถาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2552
[ 04-12-2552 ]การแข่งขันจัดสวนถาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2552 วันที่ 4 ธันวาคม 2552
[ 04-12-2552 ]การแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตร งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2552 วันที่ 4 ธันวาคม 2552 ณ หน้าคณะเกษตร กำแ
[ 03-12-2552 ]พิธีเปิดงานเกษตร กำแพงแสน ประจำปี 2552
[ 03-12-2552 ]การแข่งขันประกวดจัดสวนครัว งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2552 วันที่ 3 ธันวาคม 2552
[ 19-11-2552 ]โครงการแนะแนวการศึกษาสัญจร ประจำปี 2552 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน
[ 12-11-2552 ]วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 30 ปี
[ 10-11-2552 ]โครงการแนะแนวการศึกษาสัญจร ประจำปี 2552 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140